Wat zijn wij?

’t Vaerdich Volk is een laat-middeleeuwse re-enactmentgroep met een focus op de periode 1350 tot 1450.

Wij presenteren ons als een groep middeleeuwse ambachtslieden, entertainers en overige beroepsuitoefenaars, die jaarmarkten afreizen en aldaar hun vaardigheden demonstreren.

Tijdens historische evenementen zetten wij een tentenkampement op, waarbinnen wij op authentieke wijze middeleeuwse ambachten en beroepen demonstreren. Op deze manier kunnen bezoekers een middeleeuwse sfeer ervaren en meer leren over deze ambachten en beroepen en de manier waarop vroeger werd gewerkt.

Middeleeuwse jaarmarkten

In veel middeleeuwse steden werd ééns per jaar een grote jaarmarkt gehouden, meestal op een bepaalde feestdag. Niet alleen werden er van allerlei waren te koop aangeboden door kooplieden en ambachtslui, maar er werd ook gegokt en gedronken – wat betreft de geldende wetten in de stad werd enigszins een oogje dichtgeknepen. Entertainment was er in de vorm van muziek, kunstenmakers, poppenkasten, en meer. Ook vaklui, zoals chirurgijnen, boden hun diensten aan voor het vele volk dat van heinde en verre op zo’n jaarmarkt af kwam.

Over onze naam

” ’t Vaerdich Volk” is een middeleeuwse schrijfwijze van “ ’t Vaardig Volk”. Het woord ‘vaardig’ verwijst naar het bedreven zijn in ons vak: het ambachtelijk maken van voorwerpen of het uitvoeren van ons beroep. Daarnaast heeft het ook een tweede betekenis, te weten ‘reisvaardig’, oftewel ‘klaar voor de reis’. Onze groep reist namelijk van jaarmarkt naar jaarmarkt, om daar demonstraties te verzorgen.

Onze rietvlechter Linda tijdens het werk aan een grote mand